08h00 - 17h00 (12-17 November, 2023)

Sightseeing program

Time Program Skin Location
08:30 - 18:00 Go to Mot Cot Pagoda Lịch sự

Địa điểm A khách sạn B

Time Program Skin Location
8:30-18:00 Go to cinema Lịch sự

Tầng 1 khách sạn

Time Program Skin Location
12:00-13:30 Thăm Bảo tàng dân tộc học Việt Nam
Time Program Skin Location
14:00-16:00 Go to Đà nẵng Tự do
Time Program Skin Location
8:30-18:00 Thăm quan Lịch sự
Time Program Skin Location